ISDE Wat is de Investeringssubsidie Duurzame Energie?


De Investeringssubsidie Duurzame Energie, oftewel ISDE is een subsidie ter stimulering van investeringen in duurzame en energiezuinige apparaten. Deze subsidie wordt verstrekt door de Nederlandse overheid aan particulieren en bedrijven. Het doel van de subsidie is om meer duurzame warmte te gebruiken en minder gas. Hiermee kan de CO2 uitstoot vermindert worden en wordt energie bespaart.

De ISDE regeling is van toepassing op vier soorten apparaten:

 • Biomassaketels
 • Pelletkachels
 • Warmtepompen
 • Zonneboilers

 

De particulier of zakelijke investeerder in een van deze apparaten krijgt een tegemoetkoming in geld bij aanschaf of na installatie. Dit kan wel oplopen tot 25% van de aanschafprijs.

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onderdeel van de Nederlandse overheid. De RVO is de instantie waar de subsidie aangevraagd kan worden. De aanvraag voor het aanvragen van de ISDE dient via de website van RVO gedaan te worden. Zij beoordelen de aanvraag en op basis van de aangeleverde gegevens zal de subsidie toegekend worden en uitgekeerd. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het apparaat wat aangeschaft wordt. Dit is terug te vinden in de apparatenlijst. Mocht een apparaat niet op de apparatenlijst staan, dan kan er alsnog subsidie aangevraagd worden. De RVO beslist op basis van de technische specificaties van het desbetreffende apparaat of en hoeveel subsidie verleent wordt.

 

Wat zijn de voorwaarden voor ISDE?

De voorwaarden voor uitkering van de ISDE zijn in den beginne de vier productcategorieën waar het aangeschafte apparaat in dient te vallen: Zonneboilers, Warmtepompen, Pelletkachels en Biomassaketels. Daarnaast dient een aanvrager aan de volgende eisen te voldoen:

 • De koper van het apparaat is een particulier woonachtig in Nederland
 • De koper van het apparaat is een buitenlandse particulier met een (vakantie)woning in Nederland
 • De koper is een ondernemer, woningcorporatie of bedrijf gevestigd in Nederland
 • De koper is een zakelijke partij uit het buitenland die het apparaat in Nederland laat installeren
 • De koper is een gemeente of provincie die eigenaar of huurder is van een roerende of onroerende zaak

Er wordt dus duidelijk onderscheid gemaakt in het verstrekken van een ISDE aan particulieren of zakelijke partijen. Ook voor deze twee groepen bestaan weer aparte voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ISDE regeling.

 

Wat zijn de voorwaarden voor particulieren?

Om in aanmerking te komen voor een ISDE toekenning dient een apparaat en de koper aan bepaalde voorwaarden te voldoen. De RVO heeft een lijst opgesteld waaraan particulieren moeten voldoen. Hieronder opgesomd wat de voorwaarden zijn:

 

Voorwaarden voor het apparaat:

 • is nieuw en in uw eigendom
 • mag niet binnen een jaar na subsidie toekenning verwijderd worden
 • dient door een deskundige installateur gemonteerd te zijn
 • voldoet aan de specifieke voorwaarden om aan de subsidie eis te voldoen – zie apparatenlijst RVO

Voorwaarden voor de subsidieaanvraag en termijnen:

 • De subsidieaanvraag dient binnen 6 maanden na installatie ingediend zijn
 • De investering dient gedaan te zijn voordat de subsidieaanvraag in gang gezet wordt
 • Bij nieuwbouw dient het apparaat aanvulling te zijn op de EPC eis van 0,4

Het is dus van groot belang om de termijnen van het indienen van de subsidie goed in de gaten te houden. Zeker met nieuwbouw woningen wil dit nog wel eens mis gaan. Vaak wordt een warmtepomp geïnstalleerd aan het begin van de bouw van een huis. De bouw duurt daarna nog 5 maanden. Voordat de bewoners de woning hebben betrokken is de termijn van 6 maanden na installatie reeds verstreken en kan de koper geen aanspraak met maken op de ISDE regeling voor zijn of haar warmtepomp.

 

Wat zijn de voorwaarden voor ISDE zakelijk?

Ook zakelijke kopers van energiezuinige apparaten dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen die RVO opgesteld heeft om in aanmerking te komen voor de ISDE regeling. De regels voor zakelijke kopers zijn anders en ingewikkelder dan bij particulieren kopers. Hieronder opgesomd wat de voorwaarden zijn:

 

Voorwaarden voor het apparaat:

 • is nieuw en in uw eigendom
 • mag niet binnen een jaar na subsidie toekenning verwijderd worden
 • dient door een deskundige installateur gemonteerd te zijn
 • wordt binnen 12 maanden na subsidietoekenning in gebruik genomen

 

Voorwaarden voor de subsidieaanvraag en termijnen:

 • De subsidieaanvraag is gedaan vóórdat de koopovereenkomst getekend is
 • Geldig KvK nummer is nodig om de aanvraag te kunnen doen
 • Bij nieuwbouw dient het apparaat aanvulling te zijn op de EPC eis van 0,4

ISDE budget 2019

De ISDE regeling is in 2018 opgehoogd naar 100 miljoen euro. In 2017 was de hoogte van het budget 70 miljoen euro. Tot en met 31 december 2020 zal de ISDE subsidie bestaan. Voor ieder afzonderlijk apparaat is een subsidiebedrag bepaald. Afhankelijk van de energieprestatie. De exacte bedragen per apparaat zijn te vinden in de apparatenlijst.

 

Apparatenlijst – wat houdt dit in?

Op de apparatenlijst gepubliceerd door RVO staan alle apparaten die standaard in aanmerking komen voor de ISDE regeling. De apparatenlijst wordt regelmatig bijgewerkt en geactualiseerd door RVO. Nieuw aangemelde apparaten door leveranciers en fabrikanten worden door RVO beoordeeld en op basis van de energieprestaties en het soort apparaat wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld per apparaat. Voor zonneboilers wordt er gekeken naar de apertuuroppervlakte en de functie van het apparaat. Bij pelletkachels gaat het om de soort brandstof waar op gestookt wordt en het vermogen in kW van minimaal 5 tot maximaal 500 kW. Bij biomassaketels gaat het om de overdracht van warmte aan een vloeistof met een minimaal rendement van 89%. Voor warmtepompen geldt dat deze aangesloten is op een verwarmingstoestel of het verwarmingstoestel werkt op basis van lucht-waterwarmte, grond-waterwarmte of een water-waterwarmte.

Op de apparatenlijst staat tevens een meldcode vermeld bij het desbetreffende apparaat wat in aanmerking komt voor subsidie. Deze code wordt gebruikt tijdens de aanvraag van de ISDE door particuliere en zakelijke kopers. De RVO kan met deze meldcode precies zien om welk apparaat het gaat.

 

Hoe werkt het aanvraag proces?

ISDE subsidie dient u zelf aan te vragen bij www.RVO.nl 

De ISDE is een subsidie regeling die in ieder geval loopt tot en met 31 december 2020. Wat de overheid daarna beslist over deze regeling is nog niet duidelijk.

Het aanvragen van de subsidie is niet ingewikkeld maar vooral onbekend terrein voor veel particuliere en zakelijke kopers van energiezuinige apparaten die in aanmerking komen voor de ISDE regeling.

Op de website van RVO.nl kunnen zakelijke en particuliere kopers hun subsidie aanvragen. Dit gaat alleen wanneer de koper een Digid of E-herkenning heeft. Wanneer men in bezit is van de juiste gegevens en papieren (offerte, factuur en bewijs van betaling) kan men de aanvraag via RVO regelen. Ook bestaat de mogelijkheid om de aanvraag via een intermediair te laten verlopen. Deze heeft vaak snelle toegang tot bepaalde loketten bij RVO en kan de aanvraag op een gemakkelijke manier voor zakelijke en particuliere kopers doen.

 

Energiebespaarlening voor particulieren

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Investeer slim en maak van uw huis kijk naar de mogelijkheden op www.energiebespaarlening.nl/particulieren

 

Vriendelijke groet,

warmtepompvoorjehuis.nl